Phim Bản Cinematic World of WarCraft Việt Nam

phim-hoat-hinh

(Tuan_bebu) #1

Hãy chờ Phim Bản Cinematic World of WarCraft do người Việt Nam làm nhé ,
Sự kết hợp giữa 2 thiên tai của Việt Nam Tuấn Bé Bự và Trường CG . Sẽ Vui đây .Hẹn một ngày gần nhất .


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Có gì mới vậy e, hóng


(Tuan_bebu) #3

Text Rig .hehe ,chuẩn bị bắt đầu cuộc chơi .


(Nguyễn Lương Thọ) #4

Sẽ vui đây, hóng hàng từ các cao nhân! :slight_smile: