Poll: Cách tạo topic bình chọn

huong-dan-su-dung-cgvn

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Đặt tên topic bắt đầu bằng Poll: sau đó là tên topic. Như topic hiện tại.

Bên trong topic đó, các lựa chọn phải là list. Để tạo list các bạn dùng dấu - hoặc + để đánh dấu phía trước mỗi dòng. Như ví dụ dưới đây

  • Đã biết làm
  • Chưa biết làm
  • Khó hiểu

Các bạn nhập là:

  • Đã biết làm
  • Chưa biết làm
  • Khó hiểu

Để xem nội dung raw của post này xem
http://cgvn.net/raw/43