Sản phẩm cá nhân: The King


(Nguyễn Lương Thọ) #1

Đây là project mới nhất của mình, lighting với material chưa thật sự tốt cho lắm, mình sẽ cố gắng cải thiện ở những project sau.

Các phần mềm mình sử dụng: Blender, Photoshop, Zbrush
Render với Cycles của Blender

Hy vọng các bạn thích nó! :slight_smile:(Tigi En Art) #2

keep it up bro (y)


(Nguyễn Lương Thọ) #3

Thanks, I will! :slightly_smiling:


(Huy Nguyễn) #4

quá đẹp luôn bro