Sản phẩm luyện tập cá nhân


(Nguyễn Lương Thọ) #1

Sản phẩm lần này mình đã cố gắng, nhưng vẫn chưa hoàn hảo lắm. Sẽ cố cải thiện ở những sản phẩm sau.

Softs: Blender, Zbrush, Photoshop, Xnormal
Render: Cycles 300 samples.

Hy vọng mọi người thích nó! :slightly_smiling:


Uploading…


(Tuan_bebu) #2

Cool


(Super Man) #3

Bác up lên blendswap đi :))


(Nguyễn Lương Thọ) #4

Để mình gom hết texture lại thành 1 rồi úp! Texture rời rạc quá! :slightly_smiling: