Sách hướng dẫn Animation dành cho HOạt HÌnh


(Tuan_bebu) #1

Đây là Link của cuốn sách Cẩm Nang hoạt hình chưa Die ,Cảm ơn nhóm Bạn TRường CG đã dịch tài liệu
Link tiếng việt và Link tiếng anh

Tiếng Việt
Tiếng Anh


Con Đường Của Một Chiến Binh Animation 3D
(tipforeveryone) #2

Waaa thanks, dịch được chỗ này chắc chắn cũng phải cao tay lắm !