Share topic hay lên Facebook, G+, Twiter hay email


(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Khi đọc được một topic hay, hãy chia sẻ lên Facebook, G+, Twiter hay email. Việc làm đó không những giúp cho nhiều người bết đến diễn đàn của chúng ta hơn mà nó còn thể hiện bạn là người biết chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng

Chia sẻ bằng cách

  • bấm vào nút Share như hình bên dưới

  • Chọn nơi mà bạn muốn chia sẻ

Cấu trúc một Post trên CGVN - Cách đọc và tương tác với bài viết