Sniper rifle SRS99D

blender

(Tất Đạt) #1

Hiện tại cái camavro của em đang bị bí đường @@ :cry: để đỡ bị mòn tay em đang model đồng thời cái này, khẩu sniper rifle SRS99D :smiley:

12/3

13/3
Basic shape :smiley:


(venhuynh) #2

cấu tạo chưa rõ ràng lắm