Still Life by Xan San

blender

(Animator) #1

Bài tập 3D Test Cycles Render: Tĩnh Vật (Still Life).
Cái này làm chơi cho vui thoai, chủ yếu là Test Cycles Render nên nhìn hơi đơn điệu
Samples 1000
Materials: Glass, Glossy.
Texture: Wood

Khoe cho vui ạ, hì hì. Cảm ơn bà con ghé xem và đọc đến dòng này :smile:

P.s: Mới biết là: Có thể Click vào hình ảnh để xem Toàn màn hình :yum:


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Chọn cái cốc ở object mode, click vào Smooth trong tool shelf để làm mềm nó


(Animator) #3

Ờ ha, hèn chi em thắc mắc sao mình tăng subdivision lên 3 rồi vẫn còn :blush:
Cảm ơn anh!