SÚNG BẮN TỈA Barrett M82

blender

(venhuynh) #1

dựng hình bằng blender, render bằng cycle, thời gian render khá là lâu, vẽ cây súng cũng chưa giống với bản gốc lắm vì mình tìm hiểu chưa kỹ về nó lắm…