Tạo ly thủy tinh trong blender (Part 2)

modeling
blender

(Bồ Công Anh) #1

Xem Part1

Trong phần 2 này tôi sẽ cung cấp cho các bạn vài thông số của thủy tinh, các shader để làm phong phú cho thực thể thủy tinh. (bạn có thể xem lại phần 1 để hiểu hơn các thao tác để bắt đầu phần này) :smiley:
Lighting and Scene Setup
Đối với trường hợp này. Tôi sử dụng 3 điểm sáng trong. Add plant ở phía trên. Chỉnh nó thành một nguồn sáng (emission) với độ sáng 1,5. Add thêm 2 plant 1 bên trái và 1 bên phải. chỉnh 2 mặt phẳng này thành 2 nguồn sáng ấm. (bên trái độ sáng là 1, bên phải độ sáng là 2). Lúc này bao quanh bên ngoài là các mặt phẳng để khuếch tán ánh sáng.


Glass and Wine Materials
ở chế độ object mode. Chọn chế độ cycle render. Chọn một ly. Add new material. Sử dụng glass shader. Chỉnh các thông số độ khúc xạ 1,47, hện màu RGB(0.99,0.99,0.99)
đổi tên material là “engraved_glass”. Chọn các object khác rồi add vào cùng loại vật liệu “engraved_glass”. Chỉnh các node như hình dưới.
tôi thường sử dụng node để xác lập các thông số cũng như điều chỉnh. Nếu bạn muốn thay đổi kích thước texture. Bạn chỉ cần add thêm cho nó một node bản đồ (map)
giờ chọn vật liệu cho rượu là glass với IOR là 1.33 và màu đỏ.

Okey. Và h add thêm cho nó một mảnh vải (cloth) ( Bạn có thể tìm kiếm một texture vải từ google :smiley: ). Trở lại khung nhìn 3D view add plant, ở chế độ edit mode chọn subdivide 5 lần. ở khung nhìn top (nút 7) . chọn U (unwarp from view)
Chọn material là diffuse và sử dụng texture bạn tìm được. điều chỉnh các thông số vật lý, vật liệu vải như hình bên dưới

Render Setup
Đặt kính ở vị trí bạn nghĩ là tốt nhất. add empty object. Đặt tên là “tract”. Chọn camera rồi chọn “tract” -> ctrl T -> Track to Constraint. Giờ thì chỉnh camera vào hướng các ly rượu.
Add empty object. Đặt tên là “focus”. ở tab Render layer bật Direct Glossy. Trong Render tab chỉnh các thông số Render Samples to 1000 và Resolution to 1920 x 1920
Chọn camera, mở Object Data panel và chọn Focus trong Depth of Field tab. Set Radius là 0.05 và Blades là 5. Đối với world chọn Strength là 0. Nhấn F12 (café thôi) :smiley:

Post-production
Mở composited hòa trộn 2 hình ảnh. tôi thường sử dụng thêm airbrush để nâng cao tính hiện thực.

Mẹo: Glass Shader and Render Bounces
Khi chúng ta sử dụng vật liệu glass chúng ta thường set light trong Render để ánh sáng có thể xuyên qua. Trong hình ảnh này, tôi sử dụng 5 glass; nếu chúng ta muốn ánh sáng đi xuyên qua cả 5 surfaces thì xác định set bounces là 5 x 2 = 10.

các bạn có thể xem bản gốc tại : http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1737&catDisplay=4&roPos=1&page=2#.ViNMP_krLIU


Tạo ly thủy tinh trong blender (Part 1)