[TÁC PHẨM] Trái Đất và hành tinh đỏ


(Clouds) #1
  • Hi, bài này mình làm cũng được một thời gian rồi, với lại thời gian này mình cũng hơi bận nên post bức này luôn, hi vọng mọi người thích ^^!
  • Môi trường tạo nên tác phẩm này:
  • Ubuntu 14.04
  • Blender 2.72 Cycles
  • GIMP 2.8.14
  • Mình nữa (tất nhiên rồi =)) )

  • Animated 5s res 360p => Máy mình hơi yếu ^^!