Test chuyển động nhân vật hoạt hình


(Nguyễn Lương Thọ) #1

https://www.youtube.com/watch?v=VPRXUeUXqwQ&feature=youtu.be


(Nguyễn Lương Thọ) #2

Anh Hà lúc nào rãnh thì chém giúp em nữa nhé! :grin:


(Nguyễn Mạnh Hà) #3

Ani a chưa giám chém vì chưa hiểu nội dung. Tuy nhiên phần cam thì phải thay đổi, nên cho cam đứng yên. Cam di chuyển thế này sẽ rất khó làm âm thanh. Hơn nữa di chuyển sẽ khiến hình bị giật. Thậm chí nó khiến mắt người xem lúc nào cũng phải điều tiết để theo dõi nhân vật chính. Người ta chỉ zoon và pan với những cảnh lớn (toàn cảnh), trung cảnh hay cận cảnh rất ít khi zoom. hoặc nếu cần zoon, pan thì đó phải là những action nhanh


(Nguyễn Mạnh Hà) #4

Nhân vật dễ thương đó, nếu có thể hãy cho trán cao hơn chút


(Nguyễn Lương Thọ) #5

Em sẽ rút kinh nghiệm ở project sau. Còn cảnh này mô tả cậu bé bị đánh thức bởi một âm thanh nào đó (không ồn ào đến nổi phải giật mình), sau một lúc mơ màng thì chợt phát hiện một điều gì đó rất thú vị.