The Ball by Xan San

blender

(Animator) #1

Up cho vui ạ ! :smile:


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

A nghĩ là làm các rãnh nhỏ và nông thôi, giống như được may vào thì đẹp hơn. Như này nhìn cứng quá :smiley:


(Clouds) #3

quả này mà đội đầu thì xác định nhỉ :blush:


(Animator) #4

Vãi cả xác định :))))))))))


(Phạm Hoàng Hiếu) #5

Trái này là trái bóng rổ nè :blush::blush::blush: