Thông báo về việc dừng hoạt động cgvn.net và chuyển dữ liệu sang Blender.vn


(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Trước hết xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, công sức xây dựng cộng đồng cgvn. Xây dựng một diễn đàn là công việc rất khó, duy trì được nó lại còn khó hơn nữa. Nó không thể chỉ một người mà phải cần cả cộng đồng. cgvn đã lâu không còn được cập nhật bài viết mới. Việc dừng hoạt động cũng là để tập chung phát triển blender.vn

Kế hoạch dừng hoạt động:

  • Bắt đầu từ tháng 6, cgvn sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc, thành viên sẽ không thể viết bài mới
  • Các dữ liệu và bài viết sẽ được chuyển sang chuyên mục phần mềm khác trên blender.vn
  • Diễn đàn vẫn duy trì online cho đến hết năm nay

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên đã đồng hành và xây dựng cộng đồng CGVN!


(Nguyễn Mạnh Hà) made this a banner . It will appear at the top of every page until it is dismissed by the user. #2