Top 10 cuộc phỏng vấn từ tháng bảy đến tháng chín năm 2015


(Bồ Công Anh) #1

Nghệ sĩ không bao giờ ngừng tự hỏi làm thế nào họ có thể cải thiện, hoặc học hỏi cách các họa sĩ khác giải quyết công việc của họ, tự hỏi cảm hứng của họ đến từ đâu. Hãy xem các cuộc phỏng vấn các viên ngọc trai của trí tuệ và cái nhìn sâu sắc vào thế giới của các nghệ sĩ khác…


Interview with Jean-François Liesenborghs

Interview with Louie Tucci


Interview with Jorge Enrique Baldeón

An interview with Jahirul Amin

Interview with Sze Jones

Interview with Richard Lewis

BioShock Infinite: artist interview – Gavin Goulden

OTOY: An interview with Jules Urbach

Digital humans: An interview with Chris Jones

Interview with Fer Aguilera Reyes

(link gốc) http://www.3dtotal.com/index_interviews_detailed.php?id=687#.VjmiM_krLIU


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Toàn hàng khủng thôi à