[Video tutorial] - Modelling an electric guitar - tiếng Việt

modeling
blender

(Tất Đạt) #1

Đây là bài tut video đầu tiên mình làm cho blender, mong các bạn ủng hộ :smiley:
Bản quyền thuộc về Protocol và được up lần đầu trên CGVN :clock930:

Đây là kênh youtube của tôi :smiley:

Background cho các bạn thực hành:
https://tenlua.vn/download/1337e12ce10b6405/guitar

Phần 1

https://youtu.be/6RQID3k9f2g

Phần 2

https://youtu.be/GlVFNMENPuU


[Video tutorial] - Modelling an awp - tiếng Việt
(Animator) #3

Like mạnh! (y) :smiley:


(Nguyễn Mạnh Hà) #4

@XanSan Like là hình này :+1:

:+1:

:smiley: