[W.I.P] Bush viper - Atheris squamigera

blender

(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #1

Model đầu tiên của năm mới
Model này tất cả đều là hand painted texture
Em/mình đang làm chi tiết nhất có thể


(Nguyễn Tấn Tài) #2

Đẹp quá bác ơi :heart_eyes:


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #3

vẫn còn nhiều cái phải sửa lắm ạ :joy:


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #4

Update


(Nguyễn Mạnh Hà) #5

Cho vảy nó bóng lên chút e ơi


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #6

vâng ạ, em vẽ nốt textures hàm dưới của con rắn xong sẽ chỉnh cho bóng lên chút :smiley: