[W.I.P] Ducati Scrambler Full Throttle


(Tất Đạt) #1

object thứ 2 trong game và cũng là chiếc xe côn yêu thích nhất của mình

Ducati Scrambler Full Throttle

dự là 1 tuần sẽ xong phần modelling :))

16/07/2016

17/07/2016