[W.I.P] Nixus car


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #1

Đây là mẫu xe em tìm được trên mạng nên cũng thử model xe cộ lần đầu xem sao :grinning:

Và hiện tại thì xe vẫn đang trong quá trình hoàn thiện :laughing:

Video bonus :smile_cat:

[https://www.facebook.com/goctoiyeunang/videos/1122431261115516/?pnref=story]


(Tigi En Art) #2

nice shape


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #3

:grin:


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #4

Update…


(Nguyễn Duy Dũng) #5

Tụ camera hình như có vấn đề


(Nguyễn Mạnh Hà) #6

Giống như đang để camera ortho :smile:


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #7

Em để orthographic view ạ :smile: