[WIP] M4A1 full pack and texture


(Tất Đạt) #1

dù là sắp thi vẫn cố tranh thủ làm bộ m4a1(tất cả các loại m4a1 assault, carbine, sniper rifle …) và texture này :smiley: làm mỗi ngày tí nên khá chậm :>
tính đem bán sau khi hoàn thành (free cái custom) mọi người ủng hộ :smiley:

11/06/2015

12/06/2015

13/06/2015

thêm các chi tiết lên thân súng

13/06/2015 - 21h20